Chính sách cookies của Giàng A Lử

Khi bạn truy cập các trang web hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

1. Cookies là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

2. Chúng tôi thu thập và sử dụng các dữ liệu Cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm:

  • Giữ cho bạn đăng nhập
  • Hiểu cách bạn hoạt động và sử dụng trên trang web/ứng dụng của chúng tôi
  • Hiển thị cho bạn các nội dung có liên quan đến bạn
  • Hiển thị cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của website Giàng A Lử phù hợp với bạn
  • Làm việc với các đối tác để cung cấp quảng cáo phù hợp cho bạn.

3. Những thông tin mà chúng tôi thu thâp:

  • Thông tin địa chỉ IP, trình duyệt, thiết bị sử dụng, thời lượng truy cập
  • Thông tin về thời lượng đọc nội dung
  • Những tương tác trên bài viết như bình luận, icon cảm xúc, đề xuất cải tiến nội dung…
  • Thông tin chia sẻ bài viết
  • Từ khóa tìm kiếm.

4. Cookies mặc định sẽ được lưu theo phiên truy cập. Bạn có quyền quản lý Cookies để chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị của bạn.