Chủ nhật, 16/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 1/3
Thứ hai, 17/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 1/3
Thứ ba, 18/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 1/3
Thứ tư, 19/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 1/3
Thứ năm, 20/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 2/3
Thứ sáu, 21/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 2/3
Thứ bảy, 22/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 2/3
Chủ nhật, 23/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 2/3
Thứ hai, 24/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 3/3
Thứ năm, 27/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 3/3

Bảng xếp hạng

Bảng A Trận +/- Điểm
1 Germany Germany 1 4 3
2 Switzerland Switzerland 1 2 3
3 Hungary Hungary 3 -2 0
4 Scotland Scotland 5 -4 0
Bảng B Trận +/- Điểm
1 Spain Spain 0 3 3
2 Italy Italy 1 1 3
3 Albania Albania 2 -1 0
4 Croatia Croatia 3 -3 0
Bảng C Trận +/- Điểm
1 Denmark Denmark 0 0 0
2 England England 0 0 0
3 Serbia Serbia 0 0 0
4 Slovenia Slovenia 0 0 0
Bảng D Trận +/- Điểm
1 France France 0 0 0
2 Netherlands Netherlands 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0
4 Poland Poland 0 0 0
Bảng E Trận +/- Điểm
1 Belgium Belgium 0 0 0
2 Romania Romania 0 0 0
3 Slovakia Slovakia 0 0 0
4 Ukraine Ukraine 0 0 0
Bảng F Trận +/- Điểm
1 Georgia Georgia 0 0 0
2 Portugal Portugal 0 0 0
3 Czechia Czechia 0 0 0
4 Turkey Turkey 0 0 0